Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. Vi försöker ha en så låg avgift som möjligt, för vi vill att alla ska kunna vara med i kåren. När vi har läger/hajker tillkommer oftast en extra avgift.

Medlemsavgiften för 2018 är 200 kronor per termin. Varav 5 kronor går till vårat distrikt, Nordöstra Götlands Scoutdistrikt, och 90 kronor går till riksorganisationen.

I medlemsavgiften ingår ordinarie veckomöten och försäkring. Oftast tillkommer en avgift för helgövernattningar och läger.

Avgiften faktureras varje termin från Scouterna.

Scouternas stödfond

Syftet med Scouternas stödfond är att fler ska kunna delta i aktiviteter som de annars inte hade kunnat vara med på.

Genom ekonomiska eller materiella bidrag bidrar stödfonden till att undanröja de hinder som finns att fullt ut delta i lokal scoutverksamhet. Det kan till exempel vara hinder som otillräcklig utrustning eller svårighet att betala deltagaravgifter, medlemsavgifter eller resor.

Läs mer om Scouternas stödfond på Scoutservice